SZKOŁA  PROWADZONA  PRZEZ  SAMORZĄD  WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO